Missie, visie, kernwaarden
Missie, visie en kernwaarden

De droom van de RJV is om iedereen een ontsnappingsmoment en zuurstof te geven wanneer dat nodig is. Maar wat wil de RJV effectief bereiken? Waar willen we over enkele jaren staan?

  • We willen bijdragen aan een duurzame samenleving. We zijn dat gewoon verplicht aan de toekomstige generaties en daarom moet onze ecologische voetafdruk naar beneden.
  • We willen een duurzame relatie met de klanten uitbouwen. Ze moeten op de RJV kunnen rekenen. Duidelijkheid en transparantie staan voorop.
  • We willen op een duurzame wijze omgaan met het personeel. We zijn bekommerd om het geluk van onze mensen. Alleen gelukkige mensen doen hun job zoals het hoort.

Voor wat staat de RJV?

  • De RJV wordt erkend als expert op het vlak van de jaarlijkse vakantie en is een centrum van uitmuntendheid in openbaar bestuur.
  • De RJV is een gemeenschap waarin de klanten, medewerkers, beheerders, verantwoordelijke Minister en alle andere partners op een menselijke, authentieke en professionele manier met elkaar omgaan.
  • De RJV voert zijn taken flexibel, efficiënt en tegen een zo laag mogelijke kostprijs uit.
  • De RJV werkt in de geest van een openbare instelling. Dat wil zeggen dat geen afbreuk wordt gedaan aan de kwaliteit van de dienstverlening. De klant staat centraal en kan ten allen tijde rekenen op een vlotte en correcte dienstverlening.
  • Als werkgever streeft de RJV naar een personeelsbeleid gebaseerd op openheid en vertrouwen.
  • De RJV wil met een efficiënte en excellente dienstverlening de sociale vooruitgang, de levenskwaliteit en het welzijn van iedereen verbeteren.
Organogram

De Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie wordt paritair beheerd door vertegenwoordigers van de werkgevers- en van de werknemersorganisaties.

De adjunct administrateur-generaal is mevrouw Jocelyne Julémont, in functie sinds 2013.

De administrateur-generaal en de adjunct administrateur-generaal staan in voor het dagelijks beheer en coördineren de verschillende directies van de instelling.

Organogram RJV