Consultatie van het 'Vakantiebestand' voor de werkgevers of hun mandatarissen

Het 'Vakantiebestand' is een database die informatie bevat over de vakantie (vakantieduur, vakantiegeld, betalingsdatum, …) van arbeiders en kunstenaars die hun vakantiegeld van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie of van een ander vakantiefonds ontvangen.

De gegevens met betrekking tot de vakantieduur zijn beschikbaar vanaf begin februari van het vakantiejaar (voorlopig en louter informatief zolang de betaling van het vakantiegeld niet heeft plaatsgevonden). Van zodra de betaling heeft plaatsgevonden, is het bedrag van het vakantiegeld ook raadpleegbaar zoals de definitieve vakantieduur.

Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt vanaf 2 mei, elke 15de en 30ste van de maanden mei en juni van het vakantiejaar en daarna opnieuw begin september en begin december.

Het is ook mogelijk om vanaf april per werkgever de voorziene betalingsdatum van het vakantiegeld te raadplegen.

De toepassing 'Consulteer-Vakantiebestand' werd ontworpen om aan de werkgevers (of aan de sociale secretariaten) in een lijst de informatie te verschaffen over de betaling van de vakantiegelden van de werknemers die bij hen tewerkgesteld zijn. De lijst heeft betrekking op alle werkgevers, of ze nu aangesloten zijn bij de RJV-Kas of bij een bijzonder vakantiefonds.

Het Vakantiebestand consulteren
Informatie
  • De lijsten van de gegevens met betrekking tot het vakantiegeld die momenteel geraadpleegd kunnen worden, gaan over het vakantiejaar 2017.
  • De beschikbare gegevens betreffen de betalingen die vanaf de maand mei uitgevoerd werden.
  • De gegevens met betrekking tot de betalingsdatum van de vakantiegelden gaan over het vakantiejaar 2017.
Beschikbare documenten voor werkgevers
document datum
1 2
1 2

 

Placeholder link naar inlogpagina socialsecurity.be (vervang deze door een Embed pane)